สื่อการสอน ภาษาไทย ความหมาย สํานวนสุภาษิตไทย

สํานวนสุภาษิตไทย

รวม สื่อการสอน ภาษาไทย สํานวนสุภาษิตไทย สุภาษิต เป็น คำบอกเล่าที่มีแบบอย่างควรฟัง มีเป้าประสงค์เพื่อที่จะการสอน เตือนสติให้ได้ตรึกตรอง แบ่งออกเป็น2แบบ เป็น