ประเภทของคำประพันธ์ มีอะไรบ้างมาดูกัน

ประเภทของคำประพันธ์

คำประพันธ์ที่อยู่ในตำราฉันทลักษณ์ยังมีอีกมากมาย แยกประเภทเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ ห้า พวก คือ กาพย์ แบ่งแยกเป็น กาพย์ยานี กาพย์ฉบัง กาพย์สุรางคนางค์ กาพย์ขับไม้ กลอน แบ่งแยกเป็น กลอนแปดกับกลอนหก ซึ่งจัดเป็นกลอนสุภาพ พร้อมด้วยยังมีแบบอื่น ๆ ได้อีก คือ ดอกสร้อย สักวา เพลงยาว เสภา นิราศ กลอนบทละคร กลอนเพลงพื้นเมืองกับกลอนกลบทต่าง ๆ

สื่อการสอน ภาษาไทย เรื่อง คำราชาศัพท์

สื่อการสอน ภาษาไทย เรื่อง คำราชาศัพท์

รวม สื่อการสอน ภาษาไทย เรื่อง คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ ตารางคำราชาศัพท์ เกี่ยวกับเครื่องใช้ต่างๆ คุณครูสามารถนำตารางนี้ไปปริ๊นเพื่อให้นักเรียนท่องจำได้ค่ะ แนวคิดการจัดการสอนนี้ แนะนำว่าควรให้จัดทำเป็นบัตรภาพแล้วให้นักเรียนทาย สนุกและไม่น่าเบื่อทำให้นักเรียนอยากที่จะเรียนรู้ด้วย