วิธีการแต่งประโยค ง่ายนิดเดียวดูคลิป

วิธีการแต่งประโยค ส่วนประกอบของประโยคมีอะไรบ้าง 1 ภาคประธาน เป็นคำนามหรือสรรพนามที่กล่าวขึ้นก่อน ให้รู้ว่าใครเป็นผู้ทำกริยา 2 ภาคแสดง เป็นส่วนประกอบของประโยคที่มีคำกริยาเป็นหลัก เป็นคำที่แสดงอาการของภาคประธานให้ได้ความครบถ้ วนสมบูรณ์ว่าแสดงกริยาอย่างไร

คำราชาศัพท์ที่ใช้กับพระมหากษัตริย์

คำราชาศัพท์

มาดู  คำราชาศัพท์ที่ใช้กับพระมหากษัตริย์ กันเถอะต้องมีอะไรบ้าง คำสำคัญที่ควรรู้ คำนามราชาศัพท์ วิธีเปลี่ยนคำนามสามัญให้เป็นคำนามราชาศัพท์

ประเภทของคำประพันธ์ มีอะไรบ้างมาดูกัน

ประเภทของคำประพันธ์

คำประพันธ์ที่อยู่ในตำราฉันทลักษณ์ยังมีอีกมากมาย แยกประเภทเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ ห้า พวก คือ กาพย์ แบ่งแยกเป็น กาพย์ยานี กาพย์ฉบัง กาพย์สุรางคนางค์ กาพย์ขับไม้ กลอน แบ่งแยกเป็น กลอนแปดกับกลอนหก ซึ่งจัดเป็นกลอนสุภาพ พร้อมด้วยยังมีแบบอื่น ๆ ได้อีก คือ ดอกสร้อย สักวา เพลงยาว เสภา นิราศ กลอนบทละคร กลอนเพลงพื้นเมืองกับกลอนกลบทต่าง ๆ

สื่อการสอน ภาษาไทย เรื่อง คำราชาศัพท์

สื่อการสอน ภาษาไทย เรื่อง คำราชาศัพท์

รวม สื่อการสอน ภาษาไทย เรื่อง คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ ตารางคำราชาศัพท์ เกี่ยวกับเครื่องใช้ต่างๆ คุณครูสามารถนำตารางนี้ไปปริ๊นเพื่อให้นักเรียนท่องจำได้ค่ะ แนวคิดการจัดการสอนนี้ แนะนำว่าควรให้จัดทำเป็นบัตรภาพแล้วให้นักเรียนทาย สนุกและไม่น่าเบื่อทำให้นักเรียนอยากที่จะเรียนรู้ด้วย