สํานวนสุภาษิตไทย

รวม สื่อการสอน ภาษาไทย สํานวนสุภาษิตไทย

สุภาษิต เป็น คำบอกเล่าที่มีแบบอย่างควรฟัง มีเป้าประสงค์เพื่อที่จะการสอน เตือนสติให้ได้ตรึกตรอง แบ่งออกเป็น2แบบ เป็น

ครั้นเมื่ออ่าน หรือ ฟังแล้วสามารถเข้าใจเนื้อความได้โดยทันทีทันใด โดยไม่ต้องแปล ตีความหมายอย่างเช่น ไก่งามเนื่องด้วยขนคนงามเพราะว่าแต่ง
ครั้นอ่าน หรือ ฟังแล้ว ไม่สามารถเข้าใจเนื้อความนั้นทันทีทันใด ต้องนึกพินิจ ต้องแปลความ ตีคำจำกัดความเสียก่อนจึงจะทราบเนื้อแท้ของคำเหล่านั้น ดังเช่น ผีบ้านไม่ดีผีป่าก็พลอย

สำนวน คือ โวหาร ทำนองพูด ถ้อยคำที่นิพนธ์ ถ้อยคำที่ไม่ถูกไวยากรณ์แต่รับใช้เป็นภาษาที่ถูกต้อง การแสดงวลีออกมาเป็นข้อความพิเศษเฉพาะภาษาหนึ่ง ๆ

สํานวนไทย จะมีคำจำกัดความโดยนัย เป็นลักษณะความหมายเชิงอุปมาเปรียบ จะไม่แปลคำนิยามตรงตามตัวอักษร จึงฟังแล้วมักจะ มิได้คำจำกัดความของตัวมันเอง ต้องนำไปประกอบกับบุคคล กับหัวข้อ หรือสถานการณ์จึงจะได้คำนิยามเป็น คติ เตือนใจราวกับคำที่เป็นสุภาษิต

ยกตัวอย่าง เช่น

กระดี่ได้น้ำ

ความหมาย ใช้เปรียบเทียบคนที่แสดงอาการดีอกดีใจตื่นเต้นจนตัวสั่น เกินงาม

ขี่ช้างจับตั๊กแตน

ความหมาย ลงทุนเสียมากมายเพื่อทำงานเล็ก ๆ เท่านั้น เป็นทำนองว่าผลประโยชน์ที่ได้ไม่คุ้มกับที่ลงทุน

คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล

ความหมาย คบคนชั่ว คนชั่วก็ชักพาเราให้พลอยไปทำชั่วด้วย ถ้าคบคนดีมีความรู้ ก็ทำให้เราได้รับผลดีหรือได้รับความรู้ดีตามไปด้วย