วิธีการแต่งประโยค ง่ายนิดเดียวดูคลิป

วิธีการแต่งประโยค ส่วนประกอบของประโยคมีอะไรบ้าง 1 ภาคประธาน เป็นคำนามหรือสรรพนามที่กล่าวขึ้นก่อน ให้รู้ว่าใครเป็นผู้ทำกริยา 2 ภาคแสดง เป็นส่วนประกอบของประโยคที่มีคำกริยาเป็นหลัก เป็นคำที่แสดงอาการของภาคประธานให้ได้ความครบถ้ วนสมบูรณ์ว่าแสดงกริยาอย่างไร

คำราชาศัพท์ที่ใช้กับพระมหากษัตริย์

คำราชาศัพท์

มาดู  คำราชาศัพท์ที่ใช้กับพระมหากษัตริย์ กันเถอะต้องมีอะไรบ้าง คำสำคัญที่ควรรู้ คำนามราชาศัพท์ วิธีเปลี่ยนคำนามสามัญให้เป็นคำนามราชาศัพท์

สื่อการสอน ภาษาไทย นิทานเด็ก กระต่ายกับเต่า

สื่อการสอน ภาษาไทย

สื่อการสอน ภาษาไทย นิทานเด็ก กระต่ายกับเต่า ที่ ป่าใหญ่แห่งหนึ่ง กระต่ายตัวหนึ่งมักชื่นชอบอวดว่าตนเป็นผู้ที่วิ่งได้เร็วไวที่สุด อยู่มาวันหนึ่งกระต่ายเห็นเต่ากำลังคลานยืดยาด อย่างช้าๆ กระต่ายจึงเยาะเย้ยแล้วกล่าวว่า  นี่เจ้าเต่า ถ้าว่าเจ้าเดินช้าเช่นนี้ แล้วเมื่อไหร่เจ้าจะกลับถึงบ้านล่ะ

ประเภทของคำประพันธ์ มีอะไรบ้างมาดูกัน

ประเภทของคำประพันธ์

คำประพันธ์ที่อยู่ในตำราฉันทลักษณ์ยังมีอีกมากมาย แยกประเภทเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ ห้า พวก คือ กาพย์ แบ่งแยกเป็น กาพย์ยานี กาพย์ฉบัง กาพย์สุรางคนางค์ กาพย์ขับไม้ กลอน แบ่งแยกเป็น กลอนแปดกับกลอนหก ซึ่งจัดเป็นกลอนสุภาพ พร้อมด้วยยังมีแบบอื่น ๆ ได้อีก คือ ดอกสร้อย สักวา เพลงยาว เสภา นิราศ กลอนบทละคร กลอนเพลงพื้นเมืองกับกลอนกลบทต่าง ๆ

สื่อการสอน ภาษาไทย ความหมาย สํานวนสุภาษิตไทย

สํานวนสุภาษิตไทย

รวม สื่อการสอน ภาษาไทย สํานวนสุภาษิตไทย สุภาษิต เป็น คำบอกเล่าที่มีแบบอย่างควรฟัง มีเป้าประสงค์เพื่อที่จะการสอน เตือนสติให้ได้ตรึกตรอง แบ่งออกเป็น2แบบ เป็น

สื่อการสอน ภาษาไทย เรื่อง คำราชาศัพท์

สื่อการสอน ภาษาไทย เรื่อง คำราชาศัพท์

รวม สื่อการสอน ภาษาไทย เรื่อง คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ ตารางคำราชาศัพท์ เกี่ยวกับเครื่องใช้ต่างๆ คุณครูสามารถนำตารางนี้ไปปริ๊นเพื่อให้นักเรียนท่องจำได้ค่ะ แนวคิดการจัดการสอนนี้ แนะนำว่าควรให้จัดทำเป็นบัตรภาพแล้วให้นักเรียนทาย สนุกและไม่น่าเบื่อทำให้นักเรียนอยากที่จะเรียนรู้ด้วย